English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

 

 اعضای موسس و هیات علمی مرکز تحقیقات بهداشت باروری


نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو

1

دکتر معصومه حاج شفیعها

2

دکتر طاهره بهروزلک

3

دکتر فاطمه مقدم تبریزی

4

دکتر سهیلا ربیعی پور

5

دکتر بهروز ایلخانی زاده

6