04:25:36 - 29 تیر 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

معاون پژوهشی مرکز: دکتر طاهره بهروزی لک

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی

سمت فعلی: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری، عضو هیات علمی دانشگاه

علم سنجی

ایمیلbehroozilak.t@umsu.ac.ir :

شماره تماس: 04433469931

کدپستی: 571581351

نمابر 04433469935:

آدرس محل کار:  ارومیه، بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، ساختمان اورژانس، طبقه اول، پژوهشکده تحقیقات بالینی

تنظیمات قالب