20:12:55 - 27 خرداد 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: اعظم جلیلی  

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی

سمت: کارشناس امور پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

تلفن:04433469931-4305

آدرس ایمیل: rahajan2013@gmail.com

آدرس محل کار: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان امام خمینی ارومیه، پژوهشکده تحقیقات بالینی

تنظیمات قالب